new blog

Glavni cilj poslovne asocijacije West-East Forum for Ethics and Compliance (WEFEC) je iskoristiti dokazane najbolje prakse iz SAD-a i EU regulative u oblasti korporativne etike i usklađenosti o programima usklađenosti i službenicima za usklađenost i implementirati ih u javnom i privatnom sektoru kako bi se adresirale specifične kompleksnosti poslovanja u tranzicionim i zemljama u razvoju. Želimo započeti proces iskorjenjivanja kulture korupcije i drugih negativnih poslovnih praksi koji nagrizaju ekonomski rast, vladavinu zakona i zaustavljaju domaće i strane investicije putem mobilizacije lidera sa integritetom iz poslovnog, javnog i civilnog društva kako bi se kreiralo zdravo tržišno okruženje zasnovano na ferpleju.

Bojan Bajić, predsjednik WEFEC-a