new blog

Premostiti prazninu

Glavni cilj poslovne asocijacije West-East Forum for Ethics and Compliance (WEFEC) je iskoristiti dokazane najbolje prakse iz SAD-a i EU regulative u oblasti korporativne etike i usklađenosti o programima usklađenosti i službenicima za usklađenost i implementirati ih u javnom i privatnom sekt...