U okviru Inicijative za uspostavljanje institucije biznis ombudsmana u BiH je 24.05.2023. godine u Sarajevu održan zajednički sastanak predstavnika privredne zajednice i institucija sa različitih nivoa.

Cilj sastanka je bio da se razgovara o potrebi uspostavljanja institucije koja bi za cilj imala zašitu privrednika i preduzetnika u BiH i mogućim načinima uspostavljanja iste.

Učesnike je ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH pozdravila Amy Reichert, šef ekonomskog odjela u ambasadi, navodeći značaj inicijative, ulogu koju bi institucija biznis ombudsmana imala u BiH i njen uticaj na cjelokupnu ekonomiju i društvo, uključujući i strane investicije.

Na sastanku su putem video linka učestvovali i g. Erekle Urushadze, analitičar za anti-korupciju u OECD i predstavnici Kancelarije ombudsmana za mala i srednja preduzeća Poljske g. Marcin Chmielowski i g. Marek Woch, zamjenik ombudsmana.

Zajednički zaključak učesnika skupa je da je u Bosni i Hercegovini potrebna zaštita privrednika od nepravilnosti koje nastaju u javnim institucijama. Jedinstven je i zaključak da takva institucija mora biti potpuno nezavisna u svom radu, i da se mora spriječiti bilo kakav politički uticaj na instituciju.

Što se tiče načina osnivanja institucije, njenih nadležnosti, finansiranja i drugih tema, učesnici su imali različite stavove i prijedloge. Institucija može biti osnovana od strane države, može biti organizovana u okviru privrednih komora, a takođe je moguće osnivanje institucije kojom upravlja vijeće sastavljeno od predstavnika vlasti, privredne zajednice i međunarodnih institucija.

Mogući izvori finansiranja institucije su državni budžet, međunarodne organizacije kao i finansiranje od strane  privrednika. Iako postojeće institucije biznis ombudsmana u svijetu svoje usluge privrednicima daju besplatno, te im se mogu obraćati sve kompanije koje posluju u zemlji bez obzira da li su osnovane u toj zemlji ili da li su članice privrednih komora, mišljenje nekih učesnika je i da je moguće da sami privrednici finansiraju jednu ovakvu instituciju. Sa druge strane, neki od učesnika smatraju da instituciju, bar u prvo vrijeme, trebaju finansijski podržati međunarodne organizacije.

Takođe, instituciju je hipotetički moguće osnovati na državnom, entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko distrikta. Osnivanje na državnom nivou bi omogućilo jednaka prava privrednicima na cijeloj teritoriji BiH, dok bi osnivanje na nižim nivoima dovelo do nejednakih uslova za poslovanje na pojedinim teritorijama u BiH, kakva je situacija u BiH i u drugim oblastima.

Pored ovih, postoje i druga otvorena pitanja koja bi se trebalo definisati u narednom periodu u procesu zagovaranja za uspostavljanje institucije biznis ombudsmana u BiH, jer je to pitanje oko kojeg su se svi učesnici složili – privrednim subjektima u BiH, bez obzira na mjesto i način osnivanja, industriju i polje djelovanja, je potrebna zaštita od nepravilnosti koje nastaju u postupanju javnih institucija.

“Ovaj projekat je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.”