Forum za etiku i usklađenost i Američka Ambasada u BiH objavljuju

KONKURS

 za učešće u specijaliziranoj obuci iz oblasti etike i usklađenosti

Informacije o obuci

Obuka iz oblasti poslovne etike i usklađenosti se organizuje kao odgovor na potrebe javnog i privatnog sektora:

• da obezbijede da svi zaposleni rade i ponašaju se u skladu sa definisanim pravilima i etičkim standardima organizacije,
• da zaštite reputaciju organizacije,
• da se usklade sa sve većim brojem internih i eksternih regulativa,
• da unaprijede svoje poslovanje.

Obuka se provodi kroz niz specijalističkih modula i predavanja uz praktičan rad. Obuka se vrši u cilju osposobljavanja za zvanje Etičkog oficira/Menadžera integriteta/Službenika za praćenje usklađenosti poslovanja (eng. Compliance Officer) u organizacijama privatnog i javnog sektora, a pokriće sljedeće oblasti:

1) Najbolje međunarodne prakse u oblasti etike i usklađenosti

2) Ton sa vrha, ton u sredini (eng. Tone at the top, Tone at the middle) – posvećenost uprave i srednjeg menadžmenta pitanjima etike i usklađenosti

3) Službenik za praćenje usklađenosti poslovanja – opis posla, uloga u organizaciji

4) Procjena rizika usklađenosti, mjere i akcioni planovi

5) Etički kodeks i druge procedure i politike iz oblasti integriteta

6) Edukacija zaposlenih i uprave iz oblasti etike i usklađenosti

7) Praćenje implementacije i revizija efikasnosti mjera

8) Detekcija nepravilnosti – procedure prijave, kanali za prijavu i interna istraga

9) Korektivne i disciplinske mjere

Ukupno trajanje obuke: 14 dana (5 modula koji će se realizirati u periodu oktobar-decembar 2019. godine)

Okvirni vremenski raspored modula je sljedeći:

Modul I – 16-18.10.2019.

Modul II – 28-30.10.2019.

Modul III – 13-15.11.2019

Modul IV – 27-28.11.2019.

Modul V – 11-13.12.2019.

Lokacija: Sarajevo

Predavači su iskusni eksperti u oblasti poslovne etike i usklađenosti, međunarodni univerzitetski profesori, uspješni privrednici i rukovodioci koji svoje poslovanje štite sistemima poslovne etike i usklađenosti.

Certifikat

Obuka je certificirana i za svaki završeni edukacijski modul u okviru obuke polaznici će dobiti certifikat o učešću.

Kriteriji za učešće

Zainteresovani koji žele učestvovati u obuci moraju ispunjavati sljedeće uslove:
• Biti osoba koja njeguje visoke etičke standarde i biti osoba od integriteta
• Posjedovati diplomu visoke stručne spreme (prednost imaju fakulteti ekonomije, menadžmenta, javne uprave, prava, kriminologije),
• Poznavati engleski jezik (preporučljivo je da nivo znanja engleskog jezika bude dovoljan za samostalno proučavanje dodatnih materijala za učenje, koji su na engleskom jeziku, bez obzira što je osnovna obuka na BHS)
• Biti zaposleni u organizaciji javnog ili privatnog sektora na poslovima iz oblasti uklađenosti poslovanja – antikorupcije (imenovani kao Menadžeri integiteta, koordinatori za FUK, kontakt tačke za koordinaciju anti-koruptivnih aktivnosti, Compliance Officer, povjerenici za nepravilnosti, povjerenici za etiku, isl)
• Imati minimum 3 godine radnog iskustva,
• Biti sposobni raditi pod pritiskom i dobro se nositi sa stresom,
• Biti stabilni i otporni na pritisak okoline,
• Posjedovati organizacione vještine,
• Ne biti kažnjavani, niti da se protiv njih vodi krivični postupak,
• Biti državljani Bosne i Hercegovine

Rok za prijavu

Potencijalni učesnici se mogu prijaviti do 18.09.2019.godine.

Način prijave

Ukoliko želite aplicirati za učešće u obuci, popunjen prijavni obrazac pošaljite na adresu info@wefec.org sa naznakom “Prijava na obuku iz oblasti etike i usklađenosti”.

Troškovi učešća

Američka ambasada snosi 100% troškova edukacije stipendista na 14 dana edukacije. Dodatno, Američka ambasada snosi i 20% troška kotizacije za učesnike koji se odluče da učestvuju na međunarodnoj konferenciji, koja se održava 30.09.2019. godine u Sarajevu i koju organizuje vodeća svjetska asocijacija profesionalaca iz oblasti etike i usklađenosti iz SAD-a (Society of Corporate Compliance and Ethics). Ostatak kotizacije (80%, što zavisno od broja prijavljenih može iznositi 216$ za 1-4 učesnika, 196$ za 5-9 učesnika i 184$ za 10 i više učesnika) snose polaznici samostalno ili njihove organizacije. Sve prijave na konferenciju će vršiti Forum za etiku i usklađenost. Eventualne putne troškove i troškove smještaja snose polaznici samostalno ili njihove organizacije.

O organizaciji

West-East Forum for Ethics and Compliance (WEFEC) je bosanskohercegovačka asocijacija za razvoj etike i usklađenosti čiji je glavni cilj da se poveća nivo odgovornosti i integriteta u poslovanju javnog i privatnog sektora Bosne i Hercegovine. Kroz implementaciju najboljih praksi u oblasti etike i usklađenosti, podržavamo proces iskorjenjivanja kulture korupcije i drugih negativnih poslovnih praksi koji nagrizaju ekonomski rast, vladavinu zakona i zaustavljaju domaće i strane investicije u državi.

Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.