MG korporativna porodica u čijem sastavu posluje 15 kompanija i radi 1500 zaposlenika prva je domaća i privatna poslovna grupa koja je uspješno implementirala međunarodni standard poslovnog integriteta, Integrity Compliance Program, usklađen i verifikovan od strane Svjetske banke iz Vašingtona.

Provedba Integrity Compliance programa unutar poslovnog sistema je trajala 20 mjeseci i zahtijevala je usklađivanje svih poslovnih procesa sa visokim zahtjevima poslovnog integriteta po međunarodnim standardima, uz aktivnu superviziju svakog koraka od strane Svjetske banke.

Svjetska banka je 2012. godine izrekla sankcije MG korporativnoj porodici jer su dvije kompanije  iz grupacije, zbog nedovoljnog poznavanja pravila Svjetske banke o zabranjenim praksama, poslale svoje ponude za izvođenje radova na lokalnom tenderu koji je bio sufinansiran od strane Svjetske banke. Po okončanju tenderske procedure nijedna od ove dvije kompanije nije pobijedila na tenderu, međutim bez obzira na to u skladu sa pravilima Svjetske banke nije dozvoljena prijava na pojedini tender dvije ili više kompanija koja su u istom vlasništvu. Ova greška je dovela do sankcija za ove dvije kompanije koje su se prijavile na tender i za sva povezana pravna i fizička lica, uprkos činjenici da Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine nije zabranjivao ovakve situacije.

Po uspješno implementiranom Integrity Compliance programu, 27.06.2018. godine Svjetska banka donijela je odluku o oslobađanju korporativne porodice od sankcija. MG korporativna porodica i Svjetska banka su se dogovorili da sarađuju na planu mentorstva drugih kompanija iz Bosne i Hercegovine sa ciljem prenosa znanja i iskustva o rigoroznim međunarodnim pravilima poslovanja u oblasti integriteta.

Vlasnik MG korporativne porodice pozvao je sve kompanije u BiH i na zapadnom Balkanu da detaljno prouče sva pravila Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija kao što su EBRD, EIB i dr. koje imaju iste ili slične standarde, kako bi uskladili svoje poslovanje, te tako izbjegli rizik od grešaka koje mogu imati fatalne posljedice po poslovanje.