ŠTA O VAŠOJ KOMPANIJI ZAKLJUČUJE INOSTRANI PARTNER KAD VAS PROVJERI NA INTERNETU

Poslujete ili želite poslovati s inostranim kompanijama i međunarodnim bankama. Jeste li znali da:

 1. Međunarodne banke i inostrane kompanije sa Zapada imaju specijalizovano osoblje (Compliance Officer) koje iz ugla integriteta, „poslovnog poštenja“, provjeravaju Vašu kompaniju prije sklapanja poslovnog odnosa. Procjena Vaše kompanije vrši se odmah nakon što zatražite sastanak ili saradnju, a onda periodično tokom saradnje.
 2. Poslovni integritet kompanije se procjenjuje kroz međunarodno zabranjene prakse poslovanja (sumnjive transakcije, podmićivanje, narušavanje tržišne konkurencije, prevare, pranje novca i dr.). Domaće kompanije moraju voditi računa i o praksama koje su na našem tržištu gotovo opšteprihvaćene, a kod inostranih partnera izazivaju sumnju (netransparentna dodjela donacija i sponzorstava, angažovanje bivših državnih službenika i zvaničnika, izlazak povezanih pravnih lica na isti tender i dr.).
 3. Prvi izvor provjere je internet (službena web-stranica kompanije, google-pretraživač i sl.), na kojem Compliance Officer inostranog partnera provjerava i procjenjuje javnu sliku integriteta Vaše kompanije, vlasnika i menadžmenta. Negativna slika kompanije na internetu u smislu poslovnog integriteta stavlja kompaniju pod znak pitanja.
 4. Na Zapadu kompanije moraju unaprijed javno demonstrirati svoje poslovno poštenje kroz različite kodekse i procedure poslovnog integriteta, za razliku od starog modela „da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno“. Zbog toga će domaće kompanije biti ocijenjene kao rizične ako nisu usvojile i prezentovale svoje politike poslovnog integriteta.
 5. Kompanije na Zapadu ne snose odgovornost samo za svoj poslovni integritet, nego imaju zakonsku odgovornost i za integritet svojih poslovnih partnera (distributera, dobavljača, podizvođača i td.). Zbog ove odgovornosti inostrani partneri detaljno provjeravaju Vašu kompaniju.

Šta predstavlja „Portret poslovnog integriteta kompanije – Business Integrity Reputation Report“?

WEFEC je pripremio posebnu ponudu provjere i pripreme internog izvještaja o poslovnom integritetu:

 • za domaće kompanije iz regiona koje posluju ili žele poslovati s inostranim partnerima pomažemo u „samoprocjeni“ kompanije kroz internet-analizu i dodatnu provjeru poslovnih procesa. Kao rezultat provjere kompanija dobija izvještaj (BIRR), s preporukama za unapređenje integriteta i reputacije kompanije, shodno zahtjevima međunarodne poslovne saradnje
 • za potrebe međunarodnih kompanija koje posluju ili žele poslovati na tržištu u regionu (BiH, Srbija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora) vršimo provjeru lokalnih poslovnih partnera kroz internet-analizu i dodatnu provjeru poslovnih procesa (Integrity Due Diligence) i pripremu detaljnog izvještaja o integritetu i reputaciji kompanije.

WEFEC-ov Business Integrity Reputation Report podrazumijeva:

 • provjeru javne slike kompanije, vlasničke i upravljačke strukture iz ugla poslovnog integriteta,
 • provjeru da li kompanija demonstrira svoj poslovni integritet i na koji način,
 • provjeru vijesti o kompaniji, analizu njihove „težine“,vrste, vjerodostojnosti i reakcije kompanije,
 • izradu sveobuhvatne mape rizičnih tačaka i preporuka intervencija za usklađenost sa međunarodnim standardima,
 • u slučajevima nepravednih optužbi, pripremu posebne „Compliance-analize slučaja“.

Napomene:

Izvještaj o poslovnom integritetu kompanije je internog karaktera – interni vodič upravi kompanije.

Izvještaj o poslovnom integritetu može se prilagoditi specifičnim potrebama kompanije.

Za više informacija možete nam se obratiti na info@wefec.org.

Više o našim uslugama možete saznati na ovom linku.