Dana 28. novembra 2022.godine, u okviru Inicijative za uspostavljanje Institucije Business Ombudsmana u BiH, predstavnici Asocijacije West East Forum for Ethics and Compliance održali su online sastanak sa predstavnicima institucije Povjerenika za zaštitu prava i legitimnih interesa preduzetnika pri predsjedniku Republike Uzbekistan (The Commissioner for Protection of Rights and Legitimate Interests of Entrepreneurs under the President of the Republic of Uzbekistan), g. Mirshod Nusullaev i gđa Nazima Saidaliyeva, kako bi razgovarali o njihovim iskustvima u osnivanju ove institucije u Uzbekistanu.

G.Mirshod Nusullaev naveo je da je Povjerenik za zaštitu prava i legitimnih interesa preduzetnika u Uzbekistanu osnovan 2017.godine kako bi se zaštitila prava i legitimni interesi preduzeća, te kako bi se pružila pravna podrška preduzećima. Institucija je prošla kroz dvije reforme, i to 2019.godine i 2022.godine. Kroz ove dvije reforme Institucija je dobila dodatna administrativna ovlaštenja uključujući i pravo vršenja monitoringa nad zakonitosti inspekcijskog nadzora privrednih subjekata (dobijeno drugom reformom).

Zanimljiva činjenica koja ovaj model izdvaja od ostalih modela institucije poslovnog ombudsmana jeste da Povjerenik za zaštitu prava i legitimnih interesa preduzetnika u Uzbekistanu ima pravo da se obraća sudovima sa izjavama, tužbama i pritužbama u interesu preduzeća. Oni također imaju pravo da posjećuju zatvorenike koji se nalaze u zatvoru zbog činjenja krivičnih djela iz oblasti privredne djelatnosti. Kada počinilac krivičnog djela iz oblasti privrede ode u zatvor, ima pravo da pošalje pisanu žalbu instituciji Povjerenika za zaštitu prava i legitimnih interesa u Uzbekistanu.  Pisma i komunikacija između biznis ombudsmana i zatvorenika su povjerljivi.

Prema riječima g. Nasullaeva, njihovo najveće dostignuće jesu mnogobrojni zakonodavni prijedlozi koji su pozitivno utjecali na zaštitu i razvoj poslovanja. Također, tokom pandemije COVID-19, kada je sve bilo blokirano i kada niko nije radio, ova Institucija je izdala oko 100 mjera za pomoć privrednicima. Donošenjem ovih mjera, država je omogućila privrednicima da prežive taj period. Kada se cijeli svijet borio sa krizom, Uzbekistan je imao rast BDP-a od 2-3% uz pomoć mjera koje je Institucija predložila.

Nusillaev je naveo da su jedna od najvećih prednosti njihovog modela biznis ombudsmana, zapravo njihova administrativna ovlaštenja. Njihove preporuke su obavezujuće za državne organe, a Institucija ima pravo da predlaže nove zakone, što su i uradili dostavljanjem oko 500 prijedloga za izmjenu regulative i unapređenje investicione klime i poslovanja u Uzbekistanu.

WEFEC tim se želi zahvaliti g. Nusullaevu i instituciji Povjerenika za zaštitu prava i legitimnih interesa preduzetnika pro predsjedniku Republike Uzbekistan na dragocjenim informacijama i savjetima, kao i na podršci koju su pružili Inicijativi poslovnog ombudsmana u Bosni i Hercegovini.

Projekat „Inicijativa za uspostavljanje institucije biznis ombudsmena u BiH“ započeo je u avgustu 2022. godine sa ciljem prikupljanja informacija o različitim načinima osnivanja i rada ovih institucija u svijetu i analiziranja mogućnosti za osnivanje sličnih institucija u BiH. Zajedno sa zainteresovanim stranama iz poslovne zajednice, državnog sektora i međunarodne zajednice, WEFEC će razgovarati o potencijalnim rješenjima i definisati osnovne principe za uspostavljanje kancelarije Biznis ombudsmena u BiH. Na osnovu zajedničkih zaključaka, WEFEC i zainteresovane strane će izraditi mapu puta za buduće aktivnosti na zagovaranju zaštite legitimnih prava poslovne zajednice u BiH

“Ovaj projekat je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).  Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.”