U hotelu Radon Plaza u Sarajevu, 19.07.2018. godine održan je Seminar na temu “Izjava o integritetu u tenderima Svjetske Banke, EBRD-a, EIB-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija” sa ciljem da se predstavnicima kompanija približe standardi integriteta koje zahtjevaju međunarodne finansijske institucije u tenderskom procesu i implementaciji projekata.

Najveći interes za učešće na seminaru pokazale su građevinske kompanije s obzirom da međunarodni kreditori najčešće i kreditiraju u cjelosti ili djelimično infrastrukturne projekte.

Učesnici su se složili da informacije koje su mogli čuti na Seminaru potencijalno mogu biti presudne u upravljanju rizicima od trajnih ili višegodišnjih sankcija to jest zabrane učešća u projektima koje finansiraju međunarodne finansijske institucije koje mogu nastupiti za kompanije ali i za odgovorne osobe u kompanijama ukoliko se prekrše strogi standardi integriteta.

Teme o kojima se govorilo na Seminaru:

    • Obaveze koje kompanija preuzima prilikom potpisa Izjave o integritetu u fazi pripreme tendera, fazi izlaska na tender i fazi izvođenja radova.
    • Zabranjene prakse, kao i primjeri zabranjenih praksi koje su međunarodne finansijske institucije do sada otkrile i sankcionisale.
    • Crvene zastavice (red flags) koje predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija predstavljaju indikator da se dešava zabranjena praksa, a samim tim i razlog za otvaranje istrage protiv kompanije.