Danas je u Sarajevu počela specijalizirana obuka iz oblasti etike i usklađenosti za preko 30 predstavnika javnog i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine. Obuka se organizuje u okviru projekta “Borba protiv korupcije sa novom generacijom stručnjaka iz oblasti etike i usklađenosti” koji podržava Ambasada SAD-a u BiH.

Cilj je da se kroz obuku pruži podrška osobama koji se u okviru svojih radnih aktivnosti bave pitanjima antikorupcije i praćenja usklađenosti poslovanja i da se na taj način doprinese razvoju organizacije iz koje dolaze u smislu unapređenja poslovanja i usklađivanja sa standardima u ovoj oblasti. Edukacija je prilagođena kako početnicima u ovoj oblasti, tako i onima koji imaju određena iskustva, ali su im potrebna dodatna znanja.

Obuka se organizuje u 5 modula, u trajanju od 14 dana, a danas je počeo prvi modul, koji traje do 18.10.2019. Prvi modul edukacije bavi se temama istorijata nastanka profesije službenika za usklađenost (eng. Compliance Officer), njihovom ulogom i pozicijom u organizaciji, odnosem sa višim i srednjim menadžmentom, sistemom internih kontrola i odnosom fukcije usklađenosti sa internom revizijom.

Naredni, drugi po redu, modul počinje 28.10.2019. u trajanju od tri dana i baviće se temama procjene rizika usklađenosti u organizaciji.

Fotografije sa dana 1 prvog modula edukacije možete pogledati ispod: