Asocijacija West East Forum for Ethics and Compliance (WEFEC) je počela sa implementacijom projekta koji za cilj ima pokretanje inicijative za uspostavljanje Kancelarije Biznis ombudsmena (Business Ombudsman Office) u Bosni i Hercegovini. Projekat finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).

Šta se želi postići ovom inicijativom?

 Osnovni cilj Asocijacije WEFEC je da se podrži zdravo i pošteno tržišno okruženje kroz promociju etičkih standarda poslovanja i postupanja u međusobnim odnosima privatnog i javnog sektora, kao i jačanje kulture usklađenosti u odnosu na propisana pravila i propise. Odnos poslovne zajednice i javnih institucija, odnosno stepen transparentnosti i integriteta u tim odnosima, značajno utiče na zdravlje i održivost ekonomskih aktivnosti, budući da se u toj oblasti dešava značajan broj nepravilnosti koje onemogućavaju privredni rast, vladavinu prava i opstruišu domaća i strana ulaganja.

Kada se analiziraju međusobni odnosi privredog i državnog sektora, lako se uočava da država ima niz institucija koje služe da zaštite državne interese, budžet, finansijske i prirodne resurse, i sl.  od nepravilnosti koje kompanije mogu učiniti. Ali, ne postoji nijedna institucija koja za cilj ima zaštitu kompanija od nepravilnosti koje sprovode javne institucije i njihovi službenici. Uz to, napominjemo da sudove i sudsku zaštitu ovdje ne uzimamo u obzir, jer bilo ko, pa i kompanije, mogu tražiti zaštitu svojih legitimnih interesa na sudu. Međutim, svi smo svjesni da sudski postupci mogu trajati godinama, što često obesmišljava rješavanje poslovnih sporova na ovaj način.

U zemljama u tranziciji, zbog visokog stepena korupcije i slabe vladavine prava, postoji potreba za specijalizovanim, nezavisnim institucijama koje će služiti kao zaštitnik legitimnih poslovnih interesa i posrednik u sporovima između privrede i državnih organa. Takve institucije su već uspostavljene u nekoliko zemalja, kao što su Ukrajina, Kirgistan, Kazahstan, Poljska, Albanija itd.

Stoga je WEFEC započeo ovaj projekat kako bi prikupio informacije o različitim načinima osnivanja i rada ovih institucija u svijetu i analizirao mogućnosti za osnivanje sličnih institucija u BiH. Zajedno sa zainteresovanim stranama iz poslovnog zajednice, državnog sektora i međunarodne zajednice, WEFEC će razgovarati o potencijalnim rješenjima i definisati osnovne principe za uspostavljanje kancelarije Biznis ombudsmena u BiH. Na osnovu zajedničkih zaključaka, WEFEC i zainteresovane strane će izraditi mapu puta za buduće aktivnosti na zagovaranju zaštite legitimnih prava poslovne zajednice u BiH.

Više o svrsi i funkcionisanju Biznis ombudsmana i sličnih institucija

Osnovna svrha uspostavljanja kancelarije Biznis ombudsmena je da doprinese transparentnosti državnih institucija u njihovim odnosima sa privrednom zajednicom i spriječi nepravedan tretman privrednih subjekata. Kao nezavisna institucija, Kancelarija biznis ombudsmena prima i na administrativnom nivou istražuje i analizira žalbe u vezi sa potencijalnim koruptivnim aktivnostima i drugim povredama legitimnih interesa privrednih subjekata, nastalih radnjama ili propustima državnih organa i njihovih službenika. Pored toga, Kancelarija biznis ombudsmena predlaže korektivne i sistemske mjere u cilju poboljšanja efikasnosti i integriteta državnih institucija, čime se smanjuje mogućnost ponavljanja nepravilnosti u budućnosti.

Zaštitom legitimnih poslovnih interesa i doprinosom transparentnosti državnih institucija u njihovim odnosima sa privrednicima, Kancelarija Biznis ombudsmana doprinosi smanjenju korupcije, poboljšanju poslovne klime i podsticanju privlačenja investicija u zemlji.

U dosadašnjoj saradnji sa međunarodnim partnerima, predstavnici WEFEC-a su imali priliku da saznaju više o konceptu Institucije biznis ombudsmena u Ukrajini, procesu osnivanja i načinu njihovog rada, kao i značajnim rezultatima koje su postigli. Osnivanje institucije inicirano je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju za ukrajinsku antikorupcijsku inicijativu između EBRD, OECD, Vlade Ukrajine i nekoliko poslovnih udruženja. BOI Ukrajina je osnovana 2014. godine Rezolucijom Kabineta ministara Ukrajine i njen rad podržavaju EBRD i drugi međunarodni donatori.

Uz podršku EBRD-a, u Kirgistanu je osnovan i Institut poslovnog ombudsmana. Postoje i druge slične organizacije/institucije širom svijeta, osnovane sa ciljem da doprinesu transparentnosti državnih institucija u njihovim odnosima sa privrednim subjektima i pravednom tretmanu privrednih subjekata.

Ukoliko želite da saznate više o projektu i inicijativi, pišite nam na info@wefec.org.

“Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).  Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.