West-East Forum for Ethics and Compliance
u saradnji sa
Američkom trgovačkom komorom u BiH
organizuje:

 

2018 Balkan Compliance & Ethics Forum 

Hotel Holiday, 24.maj 2018.

Corporate Compliance as Competitive Advantage!

 

Treći regionalni Balkan  Compliance & Ethics Forum koji se tradicionalno održava u Sarajevu, prvi put pokreće „business to business“ promociju Ethics & Compliance međunarodnih standarda od strane multinacionalnih kompanija sa efektivnim Ethics & Compliance programima ka domaćim kompanijama koje su posvećene usvajanju viših Ethics & Compliance standarda.

Poznato je da multinacionalne kompanije posluju po korporativnim standardima koji strogo zabranjuju korupciju, prevaru, pranje novca, narušavanje fer tržišne utakmice itd, i da se kao takve suočavaju sa značajnim rizicima na tržištu Balkana koje se bori da dostigne međunarodne standarde u ovim rizičnim oblastima. Politika poslovanja multinacionalnih kompanija u odnosu prema domaćim poslovnim partnerima (third parties) je još uvijek nedovoljno objašnjena i prezentovana oblast poslovanja u javnosti.

BCEF 2018 će na jednom mjestu spojiti multinacionalne kompanije – lidere u Compliance & Ethics oblasti i domaće kompanije koje teže da ispune ove standarde poslovanja, te biti posvećen transferu znanja i B2B promociji međunarodnih poslovnih standarda sa posebnim fokusom na treće strane (third parties) u Zapadnom Balkanu. Forum takođe okuplja profesionalce iz Compliance & Ethics oblasti iz regiona, kao i predstavnike međunarodnih razvojnih finansijskih institucija i drugih srodnih organizacija.

 

Teme

 • Kako kompanije mogu raditi zajedno na podizanju nivoa integriteta u odnosima između poslovnih partnera (B2B) i odnosima sa javnim sektorom (B2G).
 • Dobre upravljačke prakse koje štite integritet kompanija u odnosu sa trećim stranama iz privatnog i javnog sektora.
 • Standardi međunarodnih finansijskih intitucija iz oblasti korporativnog integriteta i nivo usklađenosti korisnika sredstava na Zapadnom Balkanu.
 • Izazovi i razmatranja u procesu implementacije i održavanja efektivnog Compliance programa na Zapadnom Balkanu.
 • Nova regulativa o privatnosti podataka u EU (GDPR) – Koje promjene donosi kompanijama koje posluju u EU? Da li i koliko utiče na kompanije koje posluju izvan EU, ali imaju saradnju sa kompanijama koje su iz EU?

Ko su učesnici?

 • Compliance & Ethics profesionalci
 • HR menadžeri
 • Interni revizori
 • Menadžeri rizika
 • Rukovodioci
 • Voditelji pravnih i finansijskih odjela
 • Službenici za informisanje
 • Konsultanti

 

Ukoliko želite učestvovati u događaju, više informacija možete naći ovdje. Preuzmite aplikacioni obrazac ovdje.

Ukoliko trebate hotelski smještaj, a želite da odsjednete u hotelu Holiday, molimo Vas da popunite ovu formu i pošaljete je hotelu, kako biste ostvarili popust za učesnike Foruma.