Na kraju projekta “Borba protiv korupcije sa novom generacijom stručnjaka iz oblasti etike i usklađenosti“ koji se sastojao od cjelodnevne dvosedmične specijalizirane obuke održane uz podršku Ambasade SAD-a u BiH u kojem su učestvovala 32 predstavnika javnog i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine održana je dodjela diploma za polaznike.

Svečana dodjela diploma održana je u prostorijama Ambasade SAD-a, 14.02.2020. gdje je zamjenica ambasadora SAD-a u BiH Ellen Germain uručila diplome uspješnim svršenicima Akademije poslovne etike i usklađenosti. Ovom prilikom se zahvalila svim učesnicima i njihovim organizacijama što su prepoznali važnost ovakve vrste edukacije i nazvala ih liderima na putu daljeg razvoja ove oblasti i bh. društva u cjelini.

Prisutnima se obratio i predsjednik WEFEC-a, Bojan Bajić gdje se zahvalio na podršci koju je pružila Ambasada SAD-a i svim polaznicima koji su izdvojili svoje vrijeme i uložili ga u edukaciju i vlastitu nadgradnju. Uz diplomu o uspješno završenoj obuci, polaznici su dobili i knjigu, “Poslovna etika” od dr.sc. Silvije Vig koja je objavljena 2019. godine kako bi polaznici nastavili proces edukacije iz ove oblasti i nakon završetka Akademije.

Edukacija se organizovala kroz pet modula i obuhvatala je sve ključne segmente oblasti poslovne etike i usklađenosti uz predavanja internacionalnih eksperata iz ove oblasti:

Modul 1: Compliance program, Compliance Officer i tri linije odbrane organizacije

Modul 2: Procjena rizika iz oblasti etike i usklađenosti

Modul 3: Poslovna etika i etički kodeks

Modul 4: Detekcija nepravilnosti, interna istraga, korektivne mjere

Modul 5: Provedba, monitoring i revizija Compliance Programa

WEFEC će nastaviti pružati znanja iz oblasti poslovne etike i usklađenosti kroz akademiju i druge vidove edukacije te nastojati, zajedno sa profesionalcima iz ove oblasti podići ovu profesiju na zasluženi nivo i osnaživati primjenu njenih principa u svim društvenim i poslovnim aspektima u BiH.

U galeriji pogledajte kako je izgledala dodjela diploma.