Etički dvoboj u VSTV: Monika Mijić vs Svetlana Brković

piše: Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku i usklađenost u BiH Prvi put sam za Moniku Mijić čuo u srijedu 19.06.2019.godine, kada je dala izjavu za medije tokom prvog dana trodnevnog zasjedanja VSTV-a. Tada sam i saznao da je ona članica Vijeća. Dakle, bez ikakvog znanja ko je ta osoba...