11. novembra 2022. godine, u okviru Inicijative za uspostavljanje Institucije biznis ombudsmena u BiH, predstavnici Asocijacije West East Forum for Ethics and Compliance održali su online sastanak sa vd. biznis ombudsmana u Institutu biznis ombudsmana u Kirgistanu, g. Nurlanom Musuralievim, kako bi razgovarali o njihovim iskustva u osnivanju ove institucije u Kirgistanu.

Institut biznis ombudsmana u Republici Kirgistan počeo je sa radom u februaru 2020. godine, a na samom početku su se suočili sa izazovima u radu jer su morali zatvoriti kancelariju zbog pandemije COVID 19. G. Nurlan Musuraliev je ljubazno podijelio svoja iskustva u radu u ovim izazovnim okolnostima i pružio vrijedne informacije o procesu osnivanja Instituta biznis ombudsmana u Kirgistanu i ključnim principima za njegovo osnivanje.

G. Musuraliev je naveo da je glavni zadatak Instituta biznisombudsmana da pomogne poslovnoj zajednici u svim individualnim problemima sa kojima se suočavaju u korelaciji sa javnim institucijama. BOI nije nadležan za slučajevesporova u kojima su obje strane privatna presuzeća. BOI takođe ima za cilj da zaštiti poslovnu zajednicu kroz aktivno učešće u procesima izrade zakona, davanjem svojih komentara i preporuka. BOI radi i na unapređenju postojećeg zakonodavnog okvira u oblasti razvoja i zaštite poslovne zajednice. Ako predmet u koji je BOI uključen uđe u sudski postupak, BOI ima pravo da na sudu da svoje nezavisno mišljenje.

Prema godišnjem izvještaju za 2021. godinu, tim BOI Kyrgyzstan pomogao je da se uštedi ili vrati preduzećima 20.990.447,65 dolara. Važno je napomenuti da ponekad nije moguće izmjeriti finansijsku vrijednost problema podnosioca žalbe.

Prema g. Musuralievu, najvažniji principi kojima BOI treba da se rukovodi u svom radu su pravičan tretman, nezavisnost, transparentnost i politička neutralnost. G. Musuraliev je naglasio da je nezavisnost institucije od vlade veoma važna zbog svrhe zbog koje je BOI osnovan.

Prema mišljenju gospodina Musuralieva, prednost je da biznis ombudsman bude stranac, jer je to dodatna garancija da nema poznanstva u toj zemlji, kao i da je potpuno samostalan u svom radu. Veoma je važno da Vlada ne može i ne smije biti uključena u rad BO, odnosno u proces donošenja odluka, a ne smije uticati ni na konačne preporuke.

Tim WEFEC-a se želi zahvaliti gospodinu Musuralievu i Institutu biznis ombudsmana u Kirgiskoj Republici na vrijednim informacijama i savjetima, kao i na podršci koju su pružili Inicijativi poslovnog ombudsmana u Bosni i Hercegovini.

“Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).  Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.