27.septembra 2022. godine održan je online sastanak predstavnika Asocijacije West East Forum for Ethics and Compliance sa biznis ombudsmenom u Ukrajini Romanom Waschukom i zamjenicom biznis ombudsmana Tetyanom Korotkom.

Predstavnici Institucije biznis ombudsmana (BOI) u Ukrajini su podijelili svoja iskustva i pružili vrijedne informacije o procesu uspostavljanja BOI-a u Ukrajini, izazovima svakodnevnog funkcionisanja sa kojima su se suočavali ili se još uvijek suočavaju.

G.Waschuk je naveo da BOI u Ukrajini postoji u svrhu pomoći kompanijama sa praktičnim problemima, u smislu pravne pomoći za velika, mala i srednja preduzeća. Problemi se nastoje riješiti prije nego što postanu sudski slučajevi, na administrativnom novou. Reaguje se brže i na taj način se štedi i vrijeme i novac.

 

 

Gđa Korotka je navela da se razvijanjem BOI, u isto vrijeme moraju razvijati i drugi antikorupcijski mehanizmi. Za osnivanje i utemeljenje BOI treba uzeti generalni kontekst za njabolji model, ispitati klimu i svaki faktor koji može uticati na osnivanje i rad, i shodno tome postupati.

 

Kao najveći pokazatelj uspjeha u dosadašnjem radu i potrebe za ovom institucijom, g. Waschuk je naveo da je da je u 2021. godini BOI pomogao kompanijama u Ukrajini da sačuvaju ili povrate 2 milijarde UAH, a trošak funkcionisanja BOI je iznosio 2 miliona dolara. Tako je omjer troška funkcionisanja i efekata rada BOI 1:43.

Gđa Korotka je naglasila kako je nezavisnost BOI vrlo bitna za funkcionisanje, razvoj i postizanje ciljeva BOI. Svaka nezavisnost je bitna, nezavisnost u finansiranju, odlučivanju, zapošljavanju osoblja i izboru samog BO. Samo takva Institucija BO može ispravno i korektno raditi i ispuniti ciljeve osnivanja.

Tim WEFEC-a se ovim putem još jednom zahvaljuje g. Waschuku i gđo Korotki i Instituciji biznis ombudmana u Ukrajini na vrije

dnim informacijama i savjetima, kao i podršci koju su pružili inicijativi za osnivanje Kancelarije biznis ombudmana u BiH.

“Objavljivanje ovog teksta je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).  Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.